Vytvořte v OpenOffice Writer dokument, ve kterém budou nastaveny dva styly stránky "Moje Levá" a "Moje Pravá", kde levá volá pravou a pravá volá levou stránku.
Začněte pravou stránkou.
Na levých stránkách bude zobrazeno záhlaví (obsahující vlastní text - např. podpis nebo název práce apod.), na pravých stránkách bude zobrazeno zápatí, ve kterém bude na středu zarovnáno číslo stránky.
Dle vlastního uvážení vytvořte vnitřní okraj stránek, tak aby bylo možné provést případnou vazbu.

Dokument naplňte libovolným zkopírovaným textem o rozsahu cca 10-15 stran.

Úlohu odevzdávejte ZDE