V rámci vašeho Google kalendáře vytvořte fiktivní událost, na kterou mě pozvete. V popisu napište 3 výhody a 3 nevýhody užívání tohoto kalendáře. (pozvánka bude odeslána na e-mail: ales.kozak1@gmail.com)

alternativa: úlohu lze řešit obdobným způsobem v rámci služeb e-mailových klientů (Mozilla ThunderBird, MS Outlook, apod.) nebo pomocí soc. sítí (např. Facebook) V takovém případě mi pošlete stručný printscreenový postup v textovém dokumentu na výše uvedenou adresu)