Využijte služby Gmail (popř. jiného e-mailového účtu na seznam.cz, centrum.cz, atp.) a vytvořte zde další vlastní kontakt (např. ales.kozak@tul.cz). Postup zdokumentujte pomocí série Print Screenů, které vložíte do Wordu a okomentujete.
Tento "návod" odevzdejte prostřednictvím moodlu ZDE.