Vyberte si libovolný projekt typu WEB 2.0 a stručně jej popište (cca 2 odstavce výstižného faktického textu + odstavec vlastního pohledu výhody/nevýhody)

Úlohu odevzdávejte ZDE