Vyjmenujte a stručně popište 5 způsobů komunikace vč. výhod a nevýhod (není nutné uvést u všech).
Napište pár hlavních zásad, které bychom, při některém typu komunikace měli dodržet.

Úlohu odevzdávejte ZDE