Vytvořte tabulku o rozsahu 5 sloupců a 30 řádků s náhodně generovanými čísly od 1 do 20.
Pod tuto tabulku vyplňte řádek se součtem hodnot v daném sloupci a pod něj další řádek s průměrem.
V tabulce použijte podmíněné formátování, kde hodnoty menší než 5 budou červeně, hodnoty větší nebo rovné 15 budou zeleně a hodnoty od 6 do 14 budou modře. (Nezáleží na tom, jestli zvýraznění bude provedeno pomocí barevného písma nebo barevného podbarvení).
Poslední řádek s průměrem bude podmíněným formátem zvýrazněn následovně. Průměr menší než 7 bude označen zeleným puntíkem, od 7 do 15 oranžovým a nad 15 bude červeným.

Úlohu odevzdávejte ZDE.