Vytvořte tabulku pro 5 zaměstnanců na první pololetí (leden-červen). V této tabulce nechte náhodně generovat čísla od 40 do 100, tato čísla symbolizují odpracované hodiny v daném měsíci. Do buňky A1048576 napište hodinovou mzdu (100 Kč).
Tabulku s přehledem zkopírujte pod první tabulku a místo generovaných čísel vytvořte vzorec pro výpočet mzdy v daném měsíci pro daného zaměstnance (tzn. u každého zaměstnance v daném měsíci se vynásobí počet odpracovaných hodin s hodinovou mzdou).

Úlohu odevzdávejte ZDE.