Vytvořte soubor, který se bude jmenovat "podlaha.xls(x)".
V souboru vytvořte formulář, ve kterém zadám rozměry místnosti a cenu
podlahové krytiny za 1 m2 (nic jiného měnit nemohu - zámek buněk).
Výsledkem bude vypočtená plocha místnosti (obdélník) cena za krytinu
(bez DPH), cena za krytinu (s DPH), cena po zaokrouhlení (standardní
méně než 5 dolů, 5 a více nahoru). Krytinu musím kupovat po balících 5
m2, tzn. že se mi výsledná plocha nejprve zaokrouhlí směrem nahoru na
nejbližší násobek 5 (kdo neumí může za 5% ztrátu použít zaokrouhlení
na desítky).

Úlohu odevzdávejte ZDE.