Vytvořte soubor posloupnosti.xls(x), který bude obsahovat následující
posloupnosti:
Ve sloupci A bude posloupnost čísel od 100 do 5000 s krokem 5 (100,
105, 110, 115, ... 5000).
Ve sloupci B bude posloupnost data od 10. ledna 2010 do 10. prosince
2012 (formát data může být libovolný).
Ve sloupci C a D bude týdenní rozpis (1. týden, 2. týden, ..., 52.
týden) služeb pro tři sousedy (např. Novák, Novotný, Pavelec)

Úlohu odevzdávejte ZDE.