Většina úloh v Excelu je koncipována tak, aby bylo možné vytvořit alternativní verzi i ve starších verzích programu Excel. Úlohy by měly rozvíjet dovednosti práce s tabulkovým kalkulátorem v obecném směru (např. i pro OpenOffice, LibreOffice, atp.)