Na webu ZŠ Liberec, Lesní nalezněte informace o rozvrhu A. Kozáka. Na základě získaných informací vytvořte vlastní tabulku v aplikaci Microsoft Word. Tuto graficky upravte (v tabulce se budou nacházet sloučené buňky, upravené písmo, ohraničení pomocí různých typů a tlouštěk čar, pro část barev na pozadí buněk použijte navrhovaná schémata, část upravte vlastními barvami).


Úlohu odevzdávejte ZDE.