V aplikaci Microsoft Word 2010 vytvořte diagram, který bude popisovat organizační schéma pracovníků ve firmě (libovolného zaměření, jen v obecných termínech např. ředitel, manažer, dělník, …)

Schéma bude obsahovat minimálně 15 prvků (členů), z čehož minimálně 7 bude různých (aby neexistoval jen ředitel a 14 dělníků).
Na další stránku vytvořte další libovolné schéma, které bude sloužit k propagačním účelům fiktivní firmy (obsahuje min. 4 další prvky).

Schémata originálně naformátujte (orámování, pozadí, písmo, apod.), nepoužívejte jen automaticky nastavené hodnoty.

Soubor uložte jako "diagramy.docx" a odevzdejte prostřednictvím moodle.

Hodnocena bude rozmanitost diagramů a předvedené funkce a formáty.

Úlohu odevzdávejte ZDE.