V textovém editoru vytvořte 3 seznamy.
První z nich bude libovolný výčet 20 věcí, které byste si s sebou vzali na pustý ostrov. Jako odrážky použijte libovolný znak nebo obrázek, který není v přednastavených stylech (definovat vlastní seznam).

Druhý seznam zkopírujte z článku Česko na české wikipedii (jedná se o obsah tohoto článku), ten ve Wordu vložte jako neformátovaný text a poté jej upravte pomocí víceúrovňového seznamu, který nebude číslovaný.

Třetí seznam bude stejný jako druhý, ale bude se jednat o číslovaný seznam. Tedy vytvoření číslované osnovy.
Úlohu odevzdejte jako "seznamy.doc" – ZDE.