V aplikaci MS Word vytvořte soubor "objekty.doc" (NE DOCX!!!)
Do tohoto souboru zkopírujte libovolný text o rozsahu 3 000–4 000 slov.
Do textu vložte dva libovolné obrázky a dva libovolné diagramy SmartArt. Použijte obtékání okolo objektů, které jste do textu vložili a nastavte vhodnou vzdálenost odsazení textu od objektů.
V jedné části textu zapněte sloupcové zobrazení o třech sloupcích. Zkontrolujte tok textu v celém dokumentu a v závěru připište text kurzívou, ve kterém popíšete základní pravidla pro dělení slov.

Úlohu odevzdávejte ZDE.