1. Vytvořte nový textový dokument, do kterého vložíte text z internetu. Jako zdroj nám poslouží článek o Albertu Einsteinovi, který najdete na české wikipedii.
 2. Text vložte bez formátů, které se z webové prezentace mohou kopírovat.
 3. Proveďte základní úpravu textu a rozčlenění do kapitol (jako je tomu v předloze). Pro vyznačení jednotlivých částí využijte globálních stylů.
 4. Zkontrolujte tok textu a odstraňte zbytečné řádky.
 5. Upravte text takto:
  • Nadpisy budou bezpatkovým písmem velikostí od 14 do 20 pt, za každým nadpisem bude mezera o velikosti 18 pt. Další úpravu nadpisů nechám na Vás. Dodržte zásady správného toku textu u nadpisů.
  • Ostatní text bude písmem Palatino Linotype, velikosti 12, 1,5 řádkování, zarovnání do bloku s odsazením prvního řádku.
 6. V textu najdete část reference a literatura. Tyto části vyznačte pomocí odrážek (u literatury) a číslování (u referencí).
 7. Vytvořte číselnou osnovu (pro nadpisy).
 8. Na začátek práce vložte prázdnou stránku (pomocí zalomení stránky, nebo-li konce stránky) a na tu nechte vygenerovat obsah.
Soubor odevzdejte podle návodu na moodlu. Název může být libovolný, musí však splňovat základní požadavky na název souboru, který se vyskytuje v prostředí internetu. Úlohu odezvdávejte ZDE.