V programu malování vytvořte libovolný obrázek. Tento pak vyznačte a pomocí funkce zkopírovat a vložit jej přeneste do Wordu.
Nastavte obtékání obrázku textem a doplňte libovolný text v rozsahu 1 strany.
Soubor libovolně "vhodně" pojmenujte a odevzdejte prostřednictvím moodlu.

Úlohu odevzdávejte ZDE