Ve vzorovém dokumentu (v pdf) naleznete předlohu, podle které naformátujete zkopírovaný text.
Na internetu nalezněte báseň Jiřího Žáčka, která je uveden ve vzoru. Báseň neopisujte, ale pomocí funkcí kopírovat a vložit ji přeneste do Vašeho dokumentu.
Poté ji naformátujte podle vzoru. Poznámky ve vzorovém dokumentu neopisujte, pomohou Vám přesně upravit text, aby vypadal jako ve vzoru.
Na konec básně uveďte adresu, ze které jste čerpali text.

Výsledek Vaší práce odevzdejte jako "basen.docx"

VZOR V PDF NALEZNETE ZDE

Úlohu odevzdávejte ZDE