Na adrese http://hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax je stručně popsáno co je to hoax a jak nás může hoax ohrožovat.
Tento text zkopírujte a vložte do nového dokumentu hoax.doc
Při vkládání vybírejte volbu "vkládat pouze text", tím odstraníte přebytečné formáty.
První odstavec "Co je to hoax" upravte takto: písmo Verdana, velikosti 18 pt, modré barvy s šedým pozadí, a zarovnejte jej na střed.
V celém textu pak odmažte přebytečné znaky (prázdné odstavce a mezerníky).
Pro nadpisy (Jak HOAX poznáme, V databázi serveru HOAX.CZ najdete klasické hoaxy:, a také ukázky vyloženě podvodných e-mailůúsměv) nastavte písmo Arial Black velikosti 10 se zarovnáním vlevo.
Ostatní podnadpisy (podle vzoru) zarovnejte vpravu a zvýrazněte tučně.
Bežný text zarovnejte do bloku a nastavte písmo jako palatino linotype.

VZOR VE FORMÁTU PDF

Úolhu odevzdávejte ZDE