Vytvořte si následující strukturu složek a souborů na disku C:\Documents and Settings\student\Dokumenty.
První úroveň bude složka "studium" v této složce vytvořte složky "AJ" a "PC".
Ve složce "PC" vytvořte 3 složky s libovolným názvem, jedna bude určena pro prezentace z přednášek, druhá na poznámky a třetí na domácí úkoly.

Ve složce s Vašimi poznámkami vytvořte soubor v poznámkovém bloku, který se bude jmenovat "poznamky_1.txt"

Vytvořte PrintScreen této složky (s poznámkami, kde již je soubor "poznamky_1.txt") a tento PrintScreen mi odevzdejte na moodle.

POZN: PrintScreen vytvoříte tlačítkem PRTSC (nebo PrtScr, PrintSc, apod.) toto tlačítko najdete nad kurzorovými klávesami). Tímto jste vytvořili fotografii Vaší obrazovky.
Otevřete program malování a zkratkou CTRL+V vložte (objeví se fotografie Vaší plochy). Tento soubor uložte jako slozky.jpg nebo slozky.bmp, ... a odevzdejte podle návodu na moodle.

Úlohu odevzdávejte ZDE