Stručně popište rozdíly mezi následujícími typy licencí:
Krabicová verze vs OEM
Open Source vs FreeWare
Demo vs trial vs shareware

Rozdíl lze popsat bodově a heslovitě, ale vlastními slovy. Pod popisem uveďte seznam zdrojů, ze kterých jste čerpali.

Úlohu odevzdávejte ZDE