Úlohy týkající se HARDWARE, Vám poslouží k poznání jednotlivých součástek a jejich vzájemné kompatibility.
Úlohy by Vás měly navést k pracování s odbornými pojmy u jednotlivých součástek. Předpokládá se, že při zpracování využijete další zdroje informací (Wikipedii, odborné články o počítačích, atp.)