Prehľad témy

 • Všeobecné

  Titulek

  Važení studenti

  právě jste otevřeli druhou část e-learningové učebnice „K vybraným problémům finančního řízení podniku“, která je určena především Vám – studentům denního studia 4. ročníku Hospodářské fakulty TUL. Tento studijní materiál slouží jako nepovinná podkladová pomůcka při studiu předmětu Finanční řízení podniku I – II.


  Září 2008 Autoři


 • Tematika 1

  Obsah

  Kapitola I.

  Cílem kapitoly je studentům vysvětlit význam a postavení finančního plánování v řízení podniku a vysvětlit, které finanční cíle podnik sleduje a jaké finanční politiky využívá k dosažení těchto cílů. Dále studenty seznámit se zásadami a metodami finančního plánování, vysvětlit z jakých částí se skládá dlouhodobý a krátkodobý finanční plán a zároveň popsat postup při sestavování dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu.


  Kapitola II.

  Cílem kapitoly je studentům vysvětlit důležitost problematiky týkající se oceňování podniků. Dále studenty seznámit s vybranými metodami, které se používají při oceňování podniku a vysvětlit studentům výhody a nevýhody jednotlivých metod používaných při oceňování podniku.