Prehľad témy

  • Všeobecné

    Tvorba nástrojů finančního řízení podniku v příkladech – praktické aplikace
  • Tematika 1