Aperçu des sections

  • Généralités

    Tvorba nástrojů finančního řízení podniku v příkladech – praktické aplikace
  • Section 1