Topic outline

  • General

    Tvorba nástrojů finančního řízení podniku v příkladech – praktické aplikace
  • Topic 1