Osnova témat

  • Úvod

    Tvorba nástrojů finančního řízení podniku v příkladech – praktické aplikace
  • Téma 1