Kurz je určen pro studenty hospodářské němčiny HF TUL 1. – 5. ročníku se vstupní úrovní německého jazyka B1 Evropského referenčního rámce. Cílem kurzu je doplnit učebnici „WIRTSCHAFT AUF DEUTSCH“ o aktuální cvičení na poslech a čtení s porozuměním, dále o cvičení na psaný a mluvený projev. Kurz připravuje ke zkoušce na úrovni B2 nebo C1 Evropského referenčního rámce.