Tento e-learningový kurz je určen studentům ekonomicky zaměřených studijních oborů, pro které může sloužit jako doplňující studijní materiál k přednáškám a cvičením v souvisejícím předmětu a navazuje na e-learningový kurz Účetnictví I.