Uvedený výukový materiál je určen jako pomůcka všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a lépe se orientovat v problematice nákladů podniku. Především by měly pomoci studentům kombinované formy studia předmětu „Manažerské účetnictví“, kteří nemají možnost procvičit si své – hlavně samostudiem získané znalosti – na seminářích. Předpokladem řešení všech následujících úloh je důkladné prostudování literatury doporučené k předmětu „Manažerské účetnictví“.