Cílem kurzu je studentům vysvětlit význam a postavení finančního plánování v řízení podniku a vysvětlit, které finanční cíle podnik sleduje a jaké finanční politiky využívá k dosažení těchto cílů. Dále studenty seznámit se zásadami a metodami finančního plánování, vysvětlit z jakých částí se skládá dlouhodobý a krátkodobý finanční plán a zároveň popsat postup při sestavování dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu.