Tento e-learningový kurz je určen studentům ekonomicky zaměřených studijních oborů, pro které může sloužit jako doplňující studijní materiál k přednáškám a cvičením v souvisejícím předmětu, a dále všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí o účetnictví získat základní přehled. Cílem tohoto kurzu rozhodně není připravit vás ke kvalifikačním zkouškám pro certifikované účetní, ale poodhalit, co je předmětem, kterým se tato disciplína zabývá, a jaké nástroje používá k zobrazování svého předmětu – majetku a jeho koloběhu.