E-learningový kurz nemá ambice udělat z vás daňové poradce či na slovo vzaté odborníky. Naše cíle jsou mnohem skromnější – abyste, jako uživatelé tohoto kurzu, pochopili základní principy fungování naší nejednoduché daňové soustavy, vstřebali zcela specifickou daňovou terminologii a pochopili strukturu a způsob výpočtu jednotlivých daní. I když se v našem turbulentním daňovém prostředí budou měnit sazby daní, částky odpočtů, výše slev a další četné „detaily“, základní principy zdanění zůstanou zachovány a tím bude pro vás i jednodušší orientovat se v novinkách, které neustále naši daňovou soustavu provázejí.