E-learningová skripta jsou určena zejména studentům ekonomických studijních oborů jako podpůrný výukový materiál k předmětům věnovaným problematice bankovnictví. Našim cílem bylo napomoci studentům v utřídění a ověření si vědomostí získaných na přednáškách a vlastním studiem. Rovněž zájemci z řad veřejnosti mohou po prostudování jednotlivých kapitol získat základní vědomosti o vývoji peněžních prostředků, o postavení a významu bank, problematice řízení jejich činnosti a charakteru bankovního systému a také o jednotlivých bankovních produktech. Všechna témata jsou zpracována s ohledem na situaci v České republice.