E-learningová učebnice obsahuje návrhy obecných modelů a nástrojů vytvořených v programu Microsoft Excel aj. a dále doprovodné texty ve formátech PDF, které vysvětlují postup tvorby a užití takových nástrojů finančního řízení a aplikaci obecných principů jednak v jazyce českém ale také jazyce anglickém.