Tento kurz je věnován socioekonomické geografii, tj. vědní disciplině, která se zabývá zákonitostmi formování, fungování a vývoje územních sociálně ekonomických systémů (sociálně ekonomických oblastí).

Jeho cílem je shrnout a poskytnout základní informace týkající se právě socioekonomické geografie, resp. hospodářské geografie.