Předmět je koncipován tak, že využívá předchozích znalostí z obecné, fyzikální a především organické chemie. Cílem je podat základní poznatky z oblasti chemie makromolekulárních látek s důrazem na chemismus přípravy běžně používaných polymerů, jejich vlastnosti a praktické využití. Podrobněji budou diskutovány základní výroby polymerů instalované v ČR.

  1. Vymezení oboru makromolekulární chemie
    Základní charakteristika makromolekulárních látek
    Názvosloví a struktura polymerů
    Fyzikální vlastnosti polymerů

  2. Základní mechanismy vzniku makromolekul
    Adiční polymerace.
    Radikálové polymerace (iniciace, propagace, terminace, přenosové reakce)
    Nejvýznamnější polymery připravované radikálovými polymeracemi
    Iontové polymerace

  3. Komplexně koordinační polymerace
    Katalyzátory
    Struktura získaných polymerů
    Polyethylen
    Polypropylen

  4. Techniky polymeračních reakcí
    Blokové, roztokové, emulzní, suspenzní a srážecí polymerace
    Příklad technologického provedení polymerací

  5. Hlavní průmyslové polymery
    Význam a výroba
    Hlavní polymery vyráběné v ČR
    Zpracování polymerů

  6. Chemické reakce polymerů
    Síťovací reakce
    Odbourání polymerů, degradace
    Stabilizace polymerů

  7. Přírodní polymery
    Škrob, celulóza
    Bílkoviny

  8. Anorganické polymery
    Silikony