Předmět je koncipován tak, že využívá předchozích znalostí z obecné, fyzikální a především organické chemie. Cílem je podat základní poznatky z oblasti chemie makromolekulárních látek s důrazem na chemismus přípravy běžně používaných polymerů, jejich vlastnosti a praktické využití. Podrobněji budou diskutovány základní výroby polymerů instalované v ČR.

 1. Vymezení oboru makromolekulární chemie
  Základní charakteristika makromolekulárních látek
  Názvosloví a struktura polymerů
  Fyzikální vlastnosti polymerů

 2. Základní mechanismy vzniku makromolekul
  Adiční polymerace.
  Radikálové polymerace (iniciace, propagace, terminace, přenosové reakce)
  Nejvýznamnější polymery připravované radikálovými polymeracemi
  Iontové polymerace

 3. Komplexně koordinační polymerace
  Katalyzátory
  Struktura získaných polymerů
  Polyethylen
  Polypropylen

 4. Techniky polymeračních reakcí
  Blokové, roztokové, emulzní, suspenzní a srážecí polymerace
  Příklad technologického provedení polymerací

 5. Hlavní průmyslové polymery
  Význam a výroba
  Hlavní polymery vyráběné v ČR
  Zpracování polymerů

 6. Chemické reakce polymerů
  Síťovací reakce
  Odbourání polymerů, degradace
  Stabilizace polymerů

 7. Přírodní polymery
  Škrob, celulóza
  Bílkoviny

 8. Anorganické polymery
  Silikony