Kurz je zaměřen na technologii výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním. Náplní kurzu je seznámení studentů s historií elektrostatického zvlákňování se zaměřením na koaxiální elektrostatické zvlákňování. Bude objasněn základní princip a studována problematika této technologie.