VELKOOBCHOD

Význam velkoobchodu stoupá i přesto, že se v současné době mění základní distribuční kanály, kterými prochází spotřební zboží. Velkoobchod se do těchto kanálů zapojuje také netradičním způsobem.

Velkoobchod má následující funkce:
• Změna výrobního sortimentu na sortiment obchodní – spotřebitelský
• Udržování pohotových zásob pro rychlé dodávky
• Přibližování zboží místu spotřeby
• Zlevňování logistických distribučních procesů
• Zajišťování serióznosti dodávek a jejich kvality
• Zjišťování platební jistoty pro dodavatele

Členění velkoobchodu
a) sortimentní
b) specializovaný

Sortimentní velkoobchod
Má většinou čtyři hlavní varianty sortimentní šíře:
- plný sortiment potravin (suchý sortiment)
- velkou část nepotravin, např. „měkký“a „tvrdý“ sortiment, nábytek
- univerzální rozsah nepotravin
- široký sortiment potravin a nepotravin

Specializovaný velkoobchod
Slouží spíše pro malé odběratele. Jejich počet neustále ubývá.


Podle formy činnosti se velkoobchod člení:

• Dodávkový velkoobchod
• Agenturní – traťový velkoobchod
• Samoobslužný velkoobchod
• Regálový velkoobchod
• Prodejní sklady – Demigrosisté
• Maloobchodní jednotka využívaná jako velkoobchod


Dodávkový velkoobchod
- ve skladě se udržují zásoby
- zboží se rozváží na základě objednávky až „do domu“
- větší velkoobchod má zpravidla svou vlastní autodopravu
- zajišťuje také propagační a reklamní akce, školení odběratelů, jejich personálu, technické služby, účetnictví, úvěry, financování
- nejobvyklejší systém velkoobchodu
- má různé rozměry – velké koncentrované sklady, malé rozptýlené sklady
Agenturní – traťový velkoobchod
- nezajišťuje fyzický pohyb zboží přes vlastní sklad
- organizuje dodávky z výroby nebo od jiných velkých dodavatelů odběratelům (maloobchodníkům nebo velkoobchodníkům)
- dodávky jsou levnější
- realizace dodávky je časově dělší než u dodavatelského velkoobchodu
- používá se u velkých dodávek a pro větší odběratele
- traťový velkoobchod realizují nákupní centrály u spotřebního zboží
- používá se při zásobování při investičních dodávkách
- používá ho také zahraniční obchod


Samoobslužný velkoobchod (Cash & Carry, C + C)
- je určen pro menší odběry vlastním autem zákazníka
- zákazníky jsou především provozovatelé různých pohostinských provozů, drobní výrobci (cukráři, lahůdkáři), drobní maloobchodníci, příležitostní prodejci ve stáncích
- na zvláštní průkazy mohou v některých zemích nakupovat i zaměstnanci odběratelů
- sortiment zahrnuje převážně potravinářské zboží (suchý sortiment)
- čerstvé zboží
- nepotraviny
- v současnosti 10 – 13 tis. druhů potraviny
- 40 tis. druhů nepotravin
- velikost velkoobchodu je různá, pohybuje se např. 12 – 15 tis. m2 – 27 tis. m2
- výhodou C + C je impulzivní nabídka, okamžitá realizace objednávky, relativně levnější nákup malých množství a tím snižování vlastních zásob odběratelů, úspory času při očekávání dodávky
- v ČR uplatňuje samoobslužný velkoobchod např. firma Makro
- v Evropě je největší firmou METRO holding
- skladové kluby v USA Buying Club, Membership Warehouse Club, cca 400 klubů

Regálový velkoobchod (Rack Jobber)
- předmětem regálového velkoobchodu jsou zejména nepotraviny
- dohoda mezi velkoobchodníkem a maloobchodníkem, že maloobchodník bude na riziko velkoobchodníka prodávat ve vymezené části prodejny v regálech sortiment, který velkoobchodní dodá, doplňuje a obměňuje
- výtěžek prodeje se dělí mezi velko a maloobchodníka
- maloobchod tak zvyšuje atraktivnost své prodejny a ověřuje si zájem o nový sortiment
- velkoobchod nebo i výrobce prodává nový nebo málo známý sortiment, nové značky či sezónní zboží
- v současné době v Evropě velkoobchodník doplňuje své zboží v prodejně, zajišťuje úpravu zboží a propagační prostředky
- v ČR se využívá při dodávkách nápojů, kávy, dehydrovaných potravin atd.

Prodejní sklady (demigrosisté)
- současný prodej pro živnostníky, maloobchodníky, velké firmy i pro konečného spotřebitele
- patří mezi ně sklady paliv, stavebnin, hutních výrobků, řeziva
- zabývají se prodejem sortimentu, který se jen obtížně prodává v síti prodejen
Maloobchodní jednotka – velkoobchod
- dnes ne příliš rozšířenou formou
- velká maloobchodní jednotka se současně využívá jako velkoobchod v drobném pro menší obchodníky a malé výrobce v okolí
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM