Saturday, May 25, 2024, 1:37 AM
Site: Testovací server CDV
Course: Kurz pro výchovné poradce veřejnost (POR12_1)
Glossary: Elektronický slovník psychologických a pedagogických pojmů
L

Labeling

(t. etiketizační) změna přístupu profesionálů i soc. okolí podle diagnózy

Labilita

nevyváženost, nestálost, kolísavost

Latence

doba od vzniku nemoci po objevení se prvních příznaků;  doba od okamžiku působení podnětu ke zjevné odpovědi

Libido

označení pro projevy pohlavního pudu, pudová energie vyvěrající z podvědomí a zaměřenou k dosahování slasti; základ sex., soc., a tvůrčího snažení člověka