Sunday, May 19, 2024, 6:43 PM
Site: Testovací server CDV
Course: EDUPROB veřejnost (EDU-V)
Glossary: Elektronický slovník psychologických pojmů
M

Maligní

zhoubný

Modifikace

změna, ovlivnění

Mýtus

bájný výklad příčin a původu přírodních a společenských jevů , opírající se o působení nadpřirozených sil; zobrazení obecných sociálních vztahů v rodině a kmenovém společenství