Friday, June 21, 2024, 3:43 AM
Site: Testovací server CDV
Course: EDUPROB veřejnost (EDU-V)
Glossary: Elektronický slovník psychologických pojmů
L

Labeling

(t. etiketizační) změna přístupu profesionálů i soc. okolí podle diagnózy

Labilita

nevyváženost, nestálost, kolísavost

Latence

doba od vzniku nemoci po objevení se prvních příznaků;  doba od okamžiku působení podnětu ke zjevné odpovědi

Libido

označení pro projevy pohlavního pudu, pudová energie vyvěrající z podvědomí a zaměřenou k dosahování slasti; základ sex., soc., a tvůrčího snažení člověka