Sylaby jednotlivých předmětů

Sylaby (obsah) jednotlivých předmětů

12. Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé

12.3. Kurz NJ 3

Obsah:

Opakování předchozí gramatiky do 17. lekce.

18. lekce: konverzační okruh: bydlení. Opakovací lekce

19. lekce: konverzační okruh: letní dovolená
Gramatika – předložkové vazby sloves, předložkové vazby přídavných jmen, zájmenná příslovce, minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, sehen, einladen.

20. lekce : konverzační okruh: povolání
Gramatika – sloveso werden v přítomném a minulém čase, sloveso werden + přídavné jméno, minulé časy sloves lesen, sich entscheiden, gefallen.

21. lekce : konverzační okruh: práce v domácnosti
Gramatika – příslovce dort, hin, hier a her, složeniny se směrovými příslovci hin a her, minulé časy slovesa nehmen.

Souhrnné opakování 18. – 21. lekce, test.