8. Základy práce s PC

8.3. PC 3

Navazuje na kurz PC 2., je určen studujícím, kteří ovládají aktivity uvedené v sylabech kurzů PC 1 a PC 2.

Obsah:

 1. Externí periferní zařízení (tiskárny, skenery, kamery, fotoaparáty, atd.).
 2. Osobní a lokální datové sítě a jejich technologické prostředky.
 3. Pokročilé způsoby a technologie zálohování.
 4. Microsoft Excel – principy, základní matematické a statistické funkce.
 5. Microsoft Excel – grafy a import do ostatních programů Microsoft Office.
 6. Microsoft PowerPoint – pokročilé funkce prezentace, integrace multimédií.
 7. Pokročilá práce s multimediálními daty – konverze.
 8. Zdroje software, licence a licenční politika, údržba systému a instalovaných programů.
 9. Online služby – e-shopy, elektronické rezervace, elektronické bankovnictví, oborové databáze.
 10. Online komunitní projekty – diskusní fóra, sociální sítě
 11. Instant messaging, Voice over IP a další způsoby komunikace v internetu.