Praxe formou stáží

Praxe ve speciálně-pedagogickém centru

Studující se během praxe seznámí s diagnostikou, možnostmi zařazení a školního vedení zdravotně znevýhodněného školáka, možnostmi mimoškolní pomoci a podpory, i se zpracováním individuálně vzdělávacího plánu.

Počet hodin: 12
Počet kreditů: 6
Zakončení: klasifikovaný zápočet: studující předloží záznamy z praxe-Speciálně pedagogické záznamy.
Záznamy budou obsahovat následující údaje:
  • Datum praxe
  • Počet hodin
  • Název školy, zařízení, popis specifik dané školy nebo zařízení
  • Použité metody a jejich rozbor – viz dále
  • Osobní postřehy, poznatky, hodnocení a pod.
Předpokládá se, že studující bude pracovat především s těmito nestandardizovanými metodami:
  • pozorování,
  • studium produktů lidských činností (výtvarné produkty, ruční práce, sešity apod.),
  • rozhovor,
  • studium dokumentace, anamnestickými údaji.