Vlákna

Rostlinná vlákna

Kokos - CC

Kokosová vlákna se získávají z plodů. Jsou to cévní svazky vláknité kůry plodů - ořechů palmy botanického druhu Cocos nucifera L.
Kokosová palma dosahuje výšky 30 m. Kmen pokrývají husté kruhové jizvy po listech. List je dlouhý 6 m, má silnou střední žilku a obsahuje početné úzké – jemně zpeřené úkrojky přibližně 1m dlouhé, které odstávají na všechny strany.Uprostřed koruny kokosovníku vyrůstají žluté květy. Plodem je trojboká peckovice velká 30 cm, vejčitého tvaru, zelenavé až oranžově-žluté barvy. Kokosový ořech je pokryt zelenou hladkou slupkou, která odpuzuje vodu a chrání několik centimetrů tlustou vrstvu vláken (mezokarp) s vnitřním tvrdým oplodím (endokarp), a zároveň umožňuje rašení. Kokosová palma plodí v průběhu celého roku. Plody se poprvé objevují v sedmém roce po výsadbě. Nejvyšší výnosy tj. 50 až 60 plodů /1 rok/1 palmu dosahuje mezi patnáctým a padesátým rokem života. Palma se dožívá až stopadesáti let.
kokos Obrázek: Kokosovník s plody - kokosy.

Vlastnosti: kokosová vlákna jsou lehká, odolná proti odírání a účinkům vody, snadno se barví.

Použití: pro technické účely - kobercářský průmysl, izolace, matrace, provazy, lana, rohože, výplně plštářů a matrací i jako izolační materiál. Kokosová vlákna se používají i pro výrobu kompozitních součástí automobilů, např. sedadla, opěrky hlavym kryty proti oslnění. Ze skořápek kokosů se vyrábí knoflíky.