Peníze, peněžní prostředky, banky

2. Funkce peněz

1. míra hodnoty, nebo-li měřítko cen

podstatou této funkce je schopnost peněz vyjádřit relativní vztahy zboží, poměřit obsažené náklady a zisk, umožnit orientaci na trhu. Míra hodnoty vyjádřená v konkrétní měně je označována jako měřítko cen. Cena představuje množství peněz, za které je možné koupit směňované zboží.

Peníze umožňují placení za zboží a služby a úhradu dluhu. Používání peněz tj. mincí a bankovek snížilo tzv. transakční náklady. Tj. náklady na čas strávený úsilím realizovat směnu jednotlivých zboží nebo služeb.

2. peníze jako oběživo

při této funkci peníze zprostředkovávají směnu zboží, tedy akt koupě a prodej zároveň

3. peníze jako platidlo

pohybu zboží (koupi) bezprostředně neodpovídá pohyb peněz (prodej), peníze jsou schopny zprostředkovat i takto časově posunutou směnu (např. prodej na úvěr)

4. peníze jako uchovatel hodnot

peníze mohou být zdrojem investování

Peníze je možno doma uchovávat v podobě peněžních úspor – v případě mincí z drahých kovů hovoříme o tzv. TEZAURACI. Peníze však můžeme ukládat v podobě hotovostních úspor nebo vkladů do peněžních ústavů.

5. peníze jako světové peníze

tuto funkci plní peníze v souvislosti s rozvojem obchodu za hranice jedné země a s rozvojem internacionalizace hospodářského života.

Tuto funkci však nemůže plnit každá měna, ale pouze:

  • prominentní konvertibilní národní měny např. USD, DEM, YEN,
  • nadnárodní měny, např. EUR,
  • zlato.

Česká koruna je schopná plnit uvedené funkce, ne však bez problémů:

  • uchovatel hodnoty – inflace v ČR působí na ni negativně,
  • platidlo – riziko věřitelů roste v závislosti na inflaci,
  • oběživo – bez problémů.

Význam peněz pro ekonomiku

  • peníze umožňují prohlubování dělby práce, specializaci,
  • specializace vede ke zvyšování produktivity práce a tím ke snižování průměrných výrobních nákladů na jednotku produkce,
  • toto hromadění produkce a snížení průměrných nákladů vede k možnosti snížení ceny, zvýšení odbytu a vytvoření většího bohatství,
  • peníze vystupují jako zdroj investování, kapitalizují se. Vzniká kapitál, tj. peníze, které se zhodnocují, které přinášejí zisk.