Chemická vlákna

Vlákna ze syntetického polymeru

- Polyetylén PE

Užitné vlastnosti: výrazně citlivý na teplo, teplota tání 120-135°C

Použití: převážně jako pojivá vlákna v netkaných textiliích

Obchodní názvy: Dyneema