Mikroskopování

Site: Testovací server CDV
Course: Textilní zbožíznalství 1
Book: Mikroskopování
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, July 16, 2024, 6:19 PM

Stavba mikroskopu

Mikroskop se skládá z mechanické části, kterou tvoří podstavec, stojan a stolek (pomocí šroubů umožní posun a pozorování určité části preparátu). Další část je osvětlovací, tu tvoří zdroj světla, kondenzor a clona. Pracuje na principu zrcadla, které odráží denní světlo a osvětluje preparát. Poslední částí tvořící mikroskop je optická část. Ta se skládá z objektivů, jež vytváří zvětšený, skutečný a převrácený obraz předmětu a okulárů, které umožňují pozorování obrazu pouhým okem. Následující obrázek s popisem zobrazuje popsané části.

mikroskop s popiskemMikrokopický preparát

Jak je definováno v on-line encyklopedii, za mikroskopický preparát obecně považujeme mikroskopický objekt, umístěný po většinou na skle podložním a uzavřený ve vhodném prostředí pod velmi tenkým sklem krycím. Rozlišují se následující druhy mikroskopických preparátů:

  • histologické;
  • zoologické;
  • bakteriologické;
  • botanické;
  • technologické.[1]

Dle způsobu přípravy a účelu pozorování mikroskopické preparáty bývají nativní – slouží ke krátkodobému pozorovaní objektu, a trvalé – pro dlouhodobé pozorování objektu. Dále můžeme mikroskopické preparáty rozdělit dle způsobu aplikace barev na nebarvené a barevné.[2]


mikroskopický preparát

[1] Encyklopedie Seznam
dostupné na <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/422224-mikroskopicke-preparaty> citováno 24.3.2008.
[2 ] Encyklopedie Seznam
dostupné na <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/85092-preparat-mikroskopicky> citováno dne 24.3.2008.